Fastighetsvärdering

Värdering av kommersiella fastigheter som hyreshus, industri och samhällsfastighet

Fastighetsvärdering

Värdering av kommersiella fastigheter som hyreshus, industri och samhällsfastighet

Tjänster

Fastighetsvärdering

 Värdering inför belåning och strategiska beslut  av kommersiella fastigheter som hyreshus, industri och samhällsfastigheter. 

Rättsekonomisk värdering

Ersättningsutredningar inför empelvis plangenomförande, reglering av tomträttsavgäld och fastighetsbildning.

Exploatering

Markexploatering och lantmäterifrågor i planprocessen och genomförandet.  

Värderingsman och exploateringsingejör

Mitt namn är Peder Hägg och jag är född och uppvuxen på Gotland men bor och arbetar sedan 2009 i Kalmar med fastighetsrättsliga frågor i statlig, kommunal, och privat regi. Gemensamt har varit arbetsuppgifter och ett personligt intresse inom exploatering med plangenomförandefrågor och fastighetsekonomi.  Jag är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare sedan 2020. 

Flerårig erfarenhet som värderingsman och exploateringsingenjör som konsult och offentligt anställd. Självständigt arbetande och projektledning inom planprocessens genomförandedel och förvaltandet av kommunens markinnehav. Värdering av kommerciella fastigheter som självständig värderingsman och som samordnignsansvarig vid större bestånd. 

Har du några frågor? Kontakta mig.

Samarbetspartners

Kontakta mig för värdering

 
 
 
 
 
unsplash